hs.fi

HELSINGIN SANOMAT - HS.FI


+ 200 %

DIGILEHDEN TILAAJAMÄÄRÄN KASVU ENSIMMÄISEN KUUDEN VIIKON AIKANA

Yli 175 000

UUTTA TILAUSTA SEKÄ DIGI- ETTÄ PRINTTIPUOLELLA

6 Kuukauden

TAKAISINMAKSUAIKA KOKO INVESTOINNILLE

Tausta ja tavoitteet


Helsingin Sanomien paperiversion levikki on ollut hitaassa, mutta tasaisessa laskussa aina 90-luvulta lähtien. Lehden hintaa nostamalla myyntiä voitaisiin kasvattaa, mutta vain hetkellisesti. Maksuttoman digitaalisen lehden haasteena oli olla journalistisesti korkealaatuinen, jotta se palvelisi lukijoita. Digilehti ei kuitenkaan saanut olla liian hyvä, etteivät paperiversion tilaajat kokisi maksavansa sisällöstä, jonka toiset saivat ilmaiseksi.

Lähdimme luomaan kestävää ratkaisua Suomen johtavan journalistisen brändin rahoittamiseen. Käyttäjille halusimme luoda yhden yhtenäisen kokonaisuuden – Helsingin Sanomat. Jokainen strateginen osa-alue käytettiin suunnitteluprosessissa huolellisesti läpi. Palvelukonseptin kulmakiviksi muodostuivat korkealaatuinen journalismi, saumaton monikanavainen käyttäjäkokemus ja jatkuvaan tilaukseen perustuva maksupolitiikka. Konseptin tarkentamiseksi teimme kolme eri käyttäjätestiä. Lisäksi toteutettiin laaja paneelikysely, jonka avulla haluttiin määrittää riskit ja löytää sopiva hinnoittelu sekä oikeat tuotepaketit. Sivuston tekninen arkkitehtuuri, bisnesmallilaskelmat ja bisnestavoitteet viimeisteltiin.


“Käyttäjien toiveiden ymmärtäminen oli äärimmäisen tärkeä osa prosessia. Ymmärrystä käyttäjän maksuvalmiudesta hahmoteltiin visualisoimalla monimutkaisia malleja ja muuttujia.”

Petteri Putkiranta

Petteri Putkiranta, Liiketoimintajohtaja,
Helsingin Sanomat

“Kokonaisvaltainen näkemys käyttäjäkokemusten suunnittelusta ja hallinnasta oli avain menestykseen. Houston toteutti ajallaan ja budjetissa monikanavaisen verkkosivuston jolla on 1,8 miljoonaa viikkokävijää. Olen lopputulokseen äärimmäisen tyytyväinen. ”

Petteri Putkiranta

Mikael Liljedahl, Kehityspäällikkö,
HS Dev

Hyvin suunniteltu tekninen toteutus


Sivuston rakentaminen toteutettiin aikataulun ja kustannusarvion puitteissa. Suurimpina haasteina toteutuksessa olivat riippuvuudet useista eri järjestelmistä: sisällönhallintajärjestelmästä, julkaisujärjestelmästä, analytiikkajärjestelmästä ja käyttäjätilien hallintajärjestelmistä. Kuormituksen betatestaus järjestettiin ohjaamalla kaikki HS.fi:n liikenne Sanoman sisäisestä verkosta testiympäristöön.

Markkinointi ja tiedotus suunniteltiin huolella. Uudistuksesta päätettiin tiedottaa pienissä osissa, ei isosti lanseerauksen yhteydessä. Oli selvää, että muutos olisi suuri uutinen suomalaisessa mediakentässä, joten oli parasta kertoa uudistuksesta jo ennakkoon ja antaa käyttäjien totutella ajatukseen pikkuhiljaa.

Lanseeraus


Hs.fi:n lanseeraus oli historiallinen päivä suomalaisen median historiassa: pohjoismaiden suurin sanomalehti ja yksi Suomen viidestä suurimmasta sivustosta muuttui ilmaisesta maksulliseksi. Uudistus oli suurmenestys, kaikki asetetut tavoitteet ylitettiin. Lanseeraus oli kuitenkin vain lähtölaukaus: sivustoa kehitetään jatkuvasti eteenpäin, uutta journalistista sisältöä ladataan palveluun joka minuutti ja myynti on noussut pilviin.

hs.fi case

SANOMA CARE


Lähes 2 miljoonaa

VIIKOTTAISTA HS.FI:N KÄVIJÄÄ

Yli 1600

UUTTA JULKAISUA VIIKOTTAIN

Tausta ja tavoitteet


HS.fi on lähes kahdella miljoonalla viikkokävijällään yksi Suomen suosituimmista verkkosivustoista, jonka käyttäjiä ovat niin lukijat kuin journalistitkin. Suuri kävijämäärä ja eri päätelaitteet tuovat sivuston ylläpitoon omat haasteensa – HS.fi on ja sen tulee olla käytettävissä keskeytyksettä. Houston on tehnyt yhteistyötä Sanoman kanssa vuodesta 2010, aina HS.fi:n responsiivisen uudistuksen alkumetreiltä saakka. Oli luontevaa laajentaa yhteistyö kattamaan myös järjestelmän ylläpito ja kriisinhallinta.

Houston Care tuottaa tuloksia ja vähentää kustannuksia


Ylläpitotehtävien jakaminen usealle toimijalle on tehotonta ja kallista. Työskentelyssä on paljon päällekkäisyyttä ja kokonaisuutta on hankalampi hallita. Keskittämällä ylläpitonsa Houstonille Sanoma pyrkii vähentämään kustannuksia ja tehostamaan ohjelmistokehitysprosessejaan. Houston Care DevOps tarjoaa ketterän ja läpinäkyvän tavan kehittää järjestelmää eteenpäin. Samalla se mahdollistaa kustannustehokkaan, tuloksiin pohjautuvan rahoittamisen.

Sanoma Care 1

Houston Care käytännössä

Houston Care muodostuu kolmesta toisiaan täydentävästä tasosta. Taso yksi tarkoittaa, että toimitamme asiakkaalle toimivan järjestelmän. Tasolla kaksi varmistamme, että järjestelmä myös pysyy toiminnassa jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä. Houston DevOpsin ylläpitäjät ja ohjelmistokehittäjät tekevät tiivistä yhteistyötä rakentaakseen järjestelmästä koko ajan paremman. Tasolla kolme asiakas pääsee hyödyntämään ennakoivan analytiikan osaamistamme. Analysoimme järjestelmästä keräämäämme tietoa ja toimitamme analyysit asiakkaalle sellaisessa muodossa, jossa kerättyä tietoa on helppo hyödyntää liiketoiminnan päätöksentekopisteissä parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Sanoma Care 2

hs.fi

ELISA LOMPAKKO

Elisa Wallet

Tausta ja tavoitteet


Elisa on tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys, jonka asiakkaana on 2,3 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota. Vuonna 2011 Suomen lainsäädäntö muuttui sallien sähköisen rahoitustoiminnan tarjoamisen myös operaattoreille ja muille yrityksille. Elisalla lakimuutos nähtiin hienona mahdollisuutena palvella asiakkaita entistä laajemmin ja paremmin. Elisan asema mobiililiittymien markkinajohtajana loi hyvän pohjan edelläkävijyyteen myös rahoitustoiminnassa ja virtuaalisen MasterCardin suunnittelu aloitettiin.

Tekninen toteutus


Houston on ollut mukana palvelun toteuttamisessa aina ensimmäisistä prototyypeistä ylläpitoon saakka aikataulussa pysyen. Suurimpina haasteina ovat olleet tiukat aikataulut, muuttuvat konseptit, tiukat turvallisuus- ja viranomaisvaatimukset, sekä integraatiot moniin ulkopuolisiin järjestelmiin. Projektin aikana ryhmämme kasvoi parista kehittäjästä isoksi Houston Rockets -tiimiksi.

Tulokset

Elisa Lompakko on kehittynyt projektin aikana huomattavasti virtuaalista MasterCardia laajemmaksi tuotekokonaisuudeksi. Lompakko on pankkikortin ohella nyt myös luottokortti, joka tarjoaa käyttäjälle luottoa aina 300 € saakka. Rahaviesti on tekstiviestin kaltainen helppo tapa siirtää pieniä summia käyttäjältä toiselle. NFC-tekniikka mahdollistaa myös lähimaksamisen pelkän puhelimen avulla, joko Elisan SIM-korttia tai erillistä NFC-maksutarraa käyttäen. Opiskelijakortin lähimaksuominaisuuden hallinta Elisa Lompakon kautta saavutti suursuosion ja toi Elisalle Lompakolle paljon uusia nuoria asiakkaita. Elisa Lompakon konseptia muovataan koko ajan käyttäjien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti, joten uusia ominaisuuksia kehitetään tälläkin hetkellä.

Elisa lompakko

hs.fi

TEOLLINEN INTERNET


1.7 Miljoonaa

VUOSITTAISTA HUOLTOPYYNTÖÄ

626

TOIMIPAIKKAA

48

MAASSA

430 000

HUOLTOSOPIMUSTA YMPÄRI MAAILMAN

“Houstonin avulla voimme

tuplata huollon myynnin

vuoden 2015 aikana” – Tilaajan toimitusjohtaja

Tausta


Tilaaja on maailmanlaajuinen yritys, joka valmistaa ja huoltaa laitteita suurteollisuuden käyttöön. Useimpiin yrityksen valmistamista tuotteista on kytketty antureita, jotka mahdollistavat laitteen käytön digitaalisen seurannan. Datan hyödyntäminen on aikaisemmin ollut hankalaa: käytössä oli monta eri järjestelmää ja tietojen yhdistäminen jäi käyttäjän vastuulle.

Tavoitteet


Halusimme koota kaiken saatavilla olevan datan yhteen järjestelmään ja tuoda sen helposti hyödynnettävässä muodossa niin tilaajalle kuin heidän asiakkailleenkin. Käyttöliittymän tuli olla niin helppokäyttöinen, että jokainen asiakas osaisi sen avulla tehdä järkeviä ja kustannustehokkaita valintoja laitteen käytössä sekä tilata laitteen huollon oikeaan aikaan yhdellä napinpainalluksella. Tehostamalla digitaalista palvelua ja optimoimalla huoltoa olisi mahdollista pienentää myös turvallisuusriskejä.

Industrial internet

Ennakointi vähentää riskejä

Suunnittelimme ja toteutimme kaikilla päätelaitteilla toimivan ohjelmiston, joka yhdistää tilaajan, heidän asiakkaansa ja huoltoyksikön. Ohjelmisto kerää tiedot kaikista laitteista ja huoltopisteistä ja tuo ne helposti ymmärettävänä kokonaisuutena käyttäjälle. Asiakas voi ohjelmiston avulla optimoida palvelusuunnitelmansa ja vähentää turvallisuusriskejä. Ohjelmisto myös huomauttaa laitteen väärästä tai vahingollisesta käytöstä.

Palvelun ensimmäinen versio julkaistiin vuoden 2015 alussa ja ohjelmakehitys jatkuu edelleen. Asiakkaat ympäri maailmaa ovat tyytyväisinä havainneet resurssienkäyttönsä tehostuneen.Industrial internet 2

veikkaus

VEIKKAUS.FI


790 Miljoonan euron

VERKKOLIIKEVAIHTO

400 000 Maksavaa

ASIAKASTA VIIKOITTAIN

52 Miljoonaa

SIVUSTOVIERAILUA VUODESSA

Veikkauksen verkkokehitys


Veikkaus on yli 800 miljoonan euron vuotuisella verkkomyynnillään Suomen suurin sähköisen kaupankäynnin palvelu. Sen parhaiten tunnetut tuotteet ovat Lotto ja Veikkaus TV. Näiden ohella Veikkaus tarjoaa useita urheilu- ja arpapelejä niin web- kuin mobiilikanavissa.

Houston on toiminut vuodesta 2013 Veikkauksen strategisena kumppanina digitaalisten palveluiden kehittämisessä. Toimimalla Veikkauksen kumppanina Houstonin Rockets -tiimeillä ollut hieno mahdollisuus kehittää laajalti käytettyjä palveluita, joiden on oltava luotettavia ja helppokäyttöisiä.

Veikkaus toimii ketterillä menetelmillä aina UX-suunnittelusta sovelluskehitykseen asti, joka mahdollistaa tuotteiden nopean varioinnin sekä time-to-market -ajan.


"Houston on ollut luotettava kumppani online-kanavien kehittämisessä vuodesta 2013 lähtien. Voin lämpimästi suositella Houstonia vaativiin monen toimittajan projekteihin."

Janne Vuorenmaa

Janne Vuorenmaa, Digitaalisten palveluiden kehityspäällikkö,
Veikkaus