Case Caverion: Smartview - kiinteistöjen seurantajärjestelmä

Case Caverion: Smartview - kiinteistöjen seurantajärjestelmä

Caverion on kiinteistöalan digitalisoinnin eturintamassa. Yhdessä asiantuntijoidemme kanssa kiinteistöjen energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden seurantaan kehitetty Caverion SmartView on luonut aivan uudenlaisia käyttötapoja ja liiketoimintamalleja.

Joskus tuotteen liiketoimintapotentiaali paljastuu kokonaisuudessaan vasta sen jälkeen, kun se on tuotu markkinoille.

Viagra kehitettiin alun perin 1990-luvulla verenpainelääkkeeksi. Muita käyttötarkoituksia ei ollut tutkittu – kunnes tutkijat alkoivat ihmetellä, miksi koehenkilöt eivät halunneet lopettaa lääkkeen käyttöä. 

Tekstiviestit olivat matkapuhelimissa aluksi pelkkä erikoisuus, mutta lopulta niistä tuli kulttuurisesti tärkeämpiä kuin puheluista. 

Sosiaalinen media kehitettiin auttamaan yliopisto-opiskelijoita pitämään helpommin yhteyttä toisiinsa.

Toisin kuin Viagra, meidän Caverionille kehittämä alusta palveli alkuperäistä tarkoitustaan täydellisesti alusta alkaen. Mutta aivan kuten Viagran tai sosiaalisen median kohdalla, tietoisuus sen mahdollisuuksista uusiin liiketoimintamalleihin ja sovelluksiin on kasvanut jatkuvasti.

Reaktiivisuudesta ennakointiin

Caverion on pörssiyhtiö, joka suunnittelee ja toteuttaa rakennus- ja teollisuuspalveluita. Caverion halusi luoda asiakasportaalin, joka mahdollistaa rakennuksen suorituskyvyn reaaliaikaisen seurannan läpinäkyvällä tavalla.

Ammattilaisemme tekivät tiivistä yhteistyötä asiakkaan kanssa luodakseen digitaalisen alustan, joka kerää tietoa rakennuksista ja niiden sisäisistä olosuhteista eri järjestelmistä, tietokannoista ja antureista. Alustalla asiakas voi seurata yksittäisen kiinteistön tai koko rakennussalkkunsa keskeisiä suorituskykyindikaattoreita ja optimoida sisäolosuhteita. Alustalla on myös omat kojelautansa valvomoa, kiinteistöjen käyttäjiä ja huoltoa varten.

Tiedot ovat tärkeitä, mutta yhtä tärkeää on niiden esittämistapa: minkä tahansa tiedon hyödyt menetetään, jos se on väärässä muodossa. Raakadatan sijaan Caverionin SmartView tarjoaa selkeää tietoa ja suosituksia siitä, millaisiin toimenpiteisiin tulisi ryhtyä. Siirtyminen reaktiivisuudesta proaktiiviseen ennakointiin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn lisää säästöpotentiaalia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Uusia hyötyjä uusilla mittareilla

Sisäolosuhteiden mittaamiseen suunniteltu alusta toimi loistavasti. Mutta miksi tyytyä siihen? Laajentamalla kojelautaa alusta kehittyy sisäolosuhteiden seurannan ja valvonnan välineestä tehokkaan kiinteistönhallinnan ja menestyksekkäiden liiketoimintapäätösten välineeksi.

Kun ratkaisua kehitettiin edelleen, kävi selväksi, että on hyödyllistä tarjota tietoja myös muista indikaattoreista kuin niistä, joita varten alusta alun perin luotiin. Uusilla antureilla voidaan mitata uusia asioita – ei vain teknistä suorituskykyä vaan myös sitä, miten ihmiset käyttävät eri tiloja.

Näiden tietojen yhdistäminen tekoälyyn ja rakennuksen digitaalisiin malleihin luo täysin uusia sovelluksia. Niiden avulla Caverion voi tarjota palvelumalleja, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia.

Voidaanko rakennuksia käyttää joustavammin? Mistä löytyy vapaa työpiste tai neuvotteluhuone? Millaista palautetta kiinteistön käyttäjät antavat? Mikä on paras siivous- tai huoltosykli asiakastyytyväisyyden kannalta? Mikä on eri palveluntarjoajien vasteaika? Entä jos palvelutilaukset voitaisiin ohjata suoraan komponenttiin tyhjäkäyntiajan vähentämiseksi?

Kaikkiin yllä esitettyihin kysymyksiin voidaan vastata käyttämällä oikein valittuja antureita, älykästä tietojenkäsittelyä ja Caverion SmartView -alustaa.

Arvo syntyy ymmärryksestä

Vaikka tiedot ovat tärkeitä, avainasemassa alustan kehittämisessä on ollut ihmisten välinen tehokas viestintä. Arvo ei synny teknologiasta vaan yhteisestä ymmärryksestä siitä, miten sitä voidaan hyödyntää. Ei ole olemassa tiimejä, jotka koostuvat heistä ja meistä; on vain "me".

Alustan mahdollisuudet kasvavat entisestään, kun digitalisaatio lisääntyy ja älykkäät rakennukset alkavat muodostaa älykkäitä kaupunkeja, jotka ovat yhä enemmän yhteydessä toisiinsa. Avoimen datan ja eri kehittäjien ja tuottajien kanssa jaettujen rakennustekniikan rajapintojen avulla voimme luoda entistä mielenkiintoisempia ja näkemyksellisempiä tapoja kehittää palveluja.

Tuomo Härkönen, CDO, Caverion

"Aloitimme yksinkertaisella kojelaudalla kiinteistöjen ylläpitoa varten. Houstonin tiimin asiantuntemuksen avulla alusta on kehittynyt skaalautuvaksi työkaluksi, jolla voidaan parantaa rakennusten yleistä kannattavuutta. Kehitämme parhaillaan uusia ominaisuuksia, jotka tukevat täysin uusia liiketoimintamalleja ja palvelutuotteita"

Tuomo Härkönen

CDO, Caverion

Ota yhteyttä

Tomi Ruotimo

Chairman of the Board+358 40 544 3972tomi.ruotimo@houston-inc.com