Case Wärtsilä: Rakentamassa liiketoiminnan digitaalista perustaa

Case Wärtsilä: Rakentamassa liiketoiminnan digitaalista perustaa

Wärtsilä, maailman johtava meri- ja energiamarkkinoiden toimija, on käynyt läpi digitaalisen muutoksen, jossa data ja IoT ovat tärkeässä asemassa. Rakensimme Wärtsilän kriittiselle operatiiviselle datalle digitaalisen keskushermoston, joka vauhdittaa yhtiön liiketoimintaa ja tuotekehitystä.

Teollisuudessa meneillään oleva digitaalinen murros muuttaa konepajayritysten tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Tämä maailmanlaajuinen trendi vaikuttaa myös merenkulku- ja energiasektoreihin. Wärtsilällä, vuonna 1834 perustetulla pörssiyhtiöllä, on pitkät perinteet jatkuvassa kehityksessä ja markkinoiden muutoksiin reagoimisessa.

Yksittäisten koneiden, varaosien tai kenttähuollon sijaan Wärtsilän liiketoiminta perustuu tulevaisuudessa yhä enemmän elinkaaripalveluihin. Yhtiö ei pelkästään myy moottoreita - Wärtsilä tarjoaa asiakkailleen tietoon perustuvaa näkemystä, optimointia, ennustettavuutta ja lopulta kustannussäästöjä. Avaimet tämän arvoketjun avaamiseen ovat IoT ja datan organisointi digitaaliseksi keskushermostoksi. Olemme olleet Wärtsilän läheinen kumppani tämän ratkaisun rakentamisessa.

Data Bridge yhdistää kaiken

Data Bridge on Wärtsilän digitaalisen liiketoiminnan selkäranka. Data Bridge hallinnoi, rikastaa ja jakaa IoT-dataa laivakalustoista ja voimalaitoksista reaaliajassa. Keskushermostoon kerätty liiketoimintakriittinen operatiivinen tieto välitetään Data Bridgen kautta Wärtsilän sisäisille ja asiakassidosryhmille käyttökelpoisessa ja rikastetussa muodossa.

Olemme myös osallistuneet Wärtsilä Expert Insightin kehittämiseen, joka on Wärtsilän asiakkaille tarkoitettu työkalu tietojen tarkasteluun. Wärtsilä Expert Insight kerää tietoa IoT-yksiköistä, käsittelee sitä Apache Kafkan avulla ja tarjoaa reaaliaikaisen näkymän yksittäisiin kohteisiin tai koko laivastoon.

Rikastettu data, rikastettu liiketoiminta

Haasteelliseksi tietojenkäsittelyn tekee tiedon valtavan määrän lisäksi se, että ne ovat peräisin eri lähteistä ja eri muodoissa. Siksi alustan kykyä vastaanottaa dataa kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti. WDCU:n datan lisäksi alusta voi käsitellä eri keräysyksiköistä, kuten WOISista, NEPTUNEsta, COSMOSista ja GEMSistä, saatavaa dataa.

Wärtsilä ottaa parhaillaan käyttöön uusia käyttötapoja alustalle. Rikastetun tiedon tarjoaminen asiakkaille ei ole vain lisäominaisuus, jolla edistetään tuotteiden ja palveluiden myyntiä. Meidän Wärtsilän kanssa luomaa arkkitehtuuria voidaan hyödyntää täysin uusien palvelujen ja liiketoiminta-alueiden luomiseen.

Tulevaisuuden mahdollisuuksiin kuuluu entistä tiiviimpi integrointi Wärtsilän alustaan. Tiiviin integraation ansiosta asiakkaat voivat työskennellä tietojensa kanssa täydessä ja turvallisessa ympäristössä ilman, että heidän tarvitsee investoida omiin, mahdollisesti pitkiin ja kalliisiin IoT-projekteihinsa. Tällainen potentiaali tarjoaa Wärtsilän asiakkaille merkittävää lisäarvoa.

Lähes rajattomat mahdollisuudet

Asiakaskäytön lisäksi datan hyödyntäminen tukee Wärtsilän omaa tuotekehitystä. Toimintadataa kerätään laivojen tai voimalaitosten lisäksi myös Wärtsilän testilaboratorioissa. Tulevaisuudessa tuotekehittäjät voivat paremmin verrata optimoituja perustuloksia asiakaskäytössä olevien reaaliaikaisten moottoreiden tietoihin. Näin voidaan suunnitella käyttötapauksia, joita ei yksinkertaisesti voida simuloida valvotussa laboratorioympäristössä.

Ota yhteyttä

Tomi Ruotimo

Chairman of the Board+358 40 544 3972tomi.ruotimo@houston-inc.com