Houston Inc. x Telia: Menestyksekkään liikekumppanuuden luominen

Case Telia: Menestyksekkään liikekumppanuuden luominen

Miten asiakkaan ja ohjelmistotoimittajan välille luodaan pitkäaikainen suhde, joka perustuu luottamukseen? Ja mitä hyötyä tällaisesta suhteesta on asiakkaalle? Kumppanuutemme Telian kanssa on kestänyt lähes kymmenen vuotta ja matkan varrella on saavutettu paljon.

Yhdistimme voimamme ensimmäisen kerran jo vuonna 2010. Tuolloin Telian asiakkaat tunsivat yrityksen vielä sen aiemmalla nimellä Sonera. Yhteistyön alkuvaiheessa tehtäviimme kuului Telian nykyisten CRM-järjestelmien yhdistäminen ja käyttöliittymän luominen niitä korvaavalle järjestelmälle. Ajan myötä roolimme laajentui, ja nykyään sillä on keskeinen rooli telia.fi-sivuston ja muiden siihen liittyvien palveluiden edistämisessä. Telian verkkokaupan ja telia.fi CMS -järjestelmän kehittämisestä vastaavissa tiimeissä on monia meidän konsultteja.

Yhteistyön syventyminen

Tärkeä virstanpylväs yhteistyölle oli Telian brändinmuutos maaliskuussa 2017. Osana tätä kehitys- ja toteutusprosessia neljä erillistä brändiä ja niiden digitaaliset palvelut tuotiin saman sateenvarjon alle, mikä johti tuoreen uuden Telian luomiseen. Se, että meidät valittiin uudelleenbrändäyksen yhteistyökumppaniksi, oli merkittävä luottamuslause, sillä uusi brändi-identiteetti oli tarkoitus lanseerata samanaikaisesti kaikissa Telian kanavissa, ja tavoitteena oli maksimoida uudelleenbrändäyksen näkyvyys. Olimme mukana luomassa uutta visuaalista identiteettiä Telian eri palveluille ja varmistamassa, että muutokset otettiin käyttöön juuri oikealla hetkellä. Projekti oli selkeä menestys ja herätti merkittävää mediahuomiota ympäri Suomea.

Yhteistyön kasvattaminen ja syventäminen edellyttää asiakkaan liiketoiminnan perusteellisempaa ymmärtämistä ja tuntemista. Suurilla organisaatioilla on tyypillisesti samanaikaisesti käynnissä useita ohjelmistokehitysprojekteja, joissa tarvitaan kehittäjien lisäksi myös ohjelmistoarkkitehtuurin, suunnittelun ja menetelmien asiantuntijoiden asiantuntemusta. Houstonin konsultit työskentelevät Telialla viidessä eri tiimissä kehittäjinä, UX-suunnittelijoina, scrum masterina, data- ja analytiikka-asiantuntijoina sekä menetelmäkehityksen asiantuntijoina. Yhteistyöhön on kuulunut myös joukko lyhyempiä projekteja sekä koulutusta ja puheita, joita konsulttimme ovat pitäneet monista eri aiheista.

Telian tämänhetkinen liiketoimintaprioriteetti on digitaalisen muutoksen toteuttaminen; Telian koko verkkopalvelutarjonnan visuaalinen, toiminnallinen ja teknologinen yhdenmukaistaminen.

Asiantuntijamme loivat uusia kehitysmenetelmiä täydentämään Reactia ja Nodea, Telian keskeisiä kehitystyökaluja. Nämä menetelmät on suunniteltu tuottamaan ja ylläpitämään laatua sekä lisäämään tuottavuutta ja tiivistä yhteistyötä Telian liiketoimintajohtajien ja kehitystiimien välillä. Visuaalisen hallinnan toteutuksen tueksi rakennetaan uutta Design System -kirjastoa, ja osallistumme myös Design Systemin käyttöönottoon.

SAFe auttaa jalostuksessa

Muutos ei rajoitu Telian digitaalisiin palveluihin, vaan se kattaa koko yrityksen: miten saada aikaan johdonmukaista, huipputason ohjelmistokehitystä ja miten valita siihen oikeat menetelmät. Lisäksi, miten näitä menetelmiä hyödynnetään parhaiten yksilö-, tiimi- ja yritystasolla? Telia on valinnut SAFe-kehyksen, ja olemme auttaneet Telian omien sisäisten prosessien kehittämisessä järjestämällä henkilöstölle SAFe-koulutusta ja -valmennusta.

Kymmenen vuoden yhteistyön jälkeen roolimme on kasvanut monipuoliseksi ja kattaa Telian koko ohjelmistokehitystoiminnon. Telia on erinomainen esimerkkitapaus asiakkaan ja ulkoisen palveluntarjoajan välisestä pitkäaikaisesta suhteesta, jolle on ominaista molemminpuolinen luottamus. Juuri tämä luottamus antaa molemmille yrityksille mahdollisuuden sitoutua merkittäviin yhteisiin ponnisteluihin, mikä puolestaan johtaa jaetun tiedon ja taitojen lisääntymiseen. Tämä positiivinen palautekierre tuottaa merkittävää lisäarvoa molemmille osapuolille.

Jani Heinola, Planning & Strategy at Digital Channels, Telia Finland

"Kumppanuutemme Houstonin kanssa on laajentunut ja syventynyt vuosien varrella. Aktiivinen ja käytännönläheinen lähestymistapa antaa meille mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta, ja Houston tarjoaa meille merkityksellistä asiantuntemusta useilla eri tasoilla."

Jani Heinola

Planning & Strategy at Digital Channels, Telia Finland

Ota yhteyttä

Tomi Ruotimo

Chairman of the Board+358 40 544 3972tomi.ruotimo@houston-inc.com