Design- ja innovaatiopalvelut

Design-palvelut

Me ratkomme asiakkaidemme monimutkaisimpia haasteita. Nykymaailmassa kaikki vaikuttaa kaikkeen: luodaksemme innovaatioita meidän tulee ymmärtää asiakkaidemme haasteita ja olemalla uteliaita voimme nähdä paremmin asiakkaiden, työntekijöiden sekä muiden osapuolten tulevaisuuden tarpeet.

Monimutkaisten ongelmien ratkominen edellyttää epävarmuuden sietämistä ja ymmärrystä loppuasiakasta kohtaan. Lisäksi tarvitaan reilusti luovuutta ja yhdessä tekemistä. Koko design-ajattelumme ydin lähtee tästä ajatuksesta: teemme luovasti, yhdessä.

Me sovellamme design-ajattelua liiketoiminnan muotoiluun, palvelumuotoiluun sekä digitaaliseen tuotesuunnitteluun. Liiketoiminnan muotoilussa autamme asiakkaitamme luomaan uusia liiketoimintamalleja ja palveluita. Meillä on työkalupakissamme paljon keinoja, joilla rohkaisemme kohti luovuutta ja autamme konseptoimaan palveluita loppuasiakkaalle. 

Palvelumuotoilussa konseptoimme asiakkaiden kokonaisvaltaisen asiakaskokemuksen. Siinä yhdistämme yrityksen vision, tavoitteet ja sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen suunnittelun.

Digitaalisessa tuotesuunnittelussa panostamme iteratiivisiin ja asiakaslähtöisiin tapoihin kehittää palveluita. Siihen sisältyy käyttäjäkokemus- ja käyttöliittymäsuunnittelu sekä käytettävyystutkimuksia, jotta tuotteista saadaan yhtä helppokäyttöisiä kuin miltä ne näyttävät ja tuntuvat.

Luovaa ajattelua hyödyntämällä pystymme tekemään monimutkaisistakin asioista ymmärrettäviä. Ja se tekee design- ja innovaatiopalveluistamme kekseliäitä.

Design- ja innovaatiopalveluihimme kuuluu

Liiketoiminnan muotoilu

Hyödynnämme aitoa asiakasymmärrystä, kun autamme asiakkaitamme luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näin pidämme huolen, että uudet liiketoimintakonseptit vastaavat sekä asiakkaiden tarpeisiin että yrityksen strategisiin tavoitteisiin.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilu luo laadukkaita kokemuksia ja saumattomia palveluita. Ihmiskeskeinen lähestymistapamme digitaalisiin palveluihin perustuu ajatukseen, että asiakaskokemuksella ja liiketoimintaprosessilla on yhtä paljon arvoa. Siksi suunnittelemme asiakaskokemusta ottaen huomioon myös liiketoiminnalliset tavoitteet sekä työntekijäkokemuksen.

Digitaalisten tuotteiden suunnittelu

Luomme innovaatioita loppukäyttäjien ja tuotteiden välille. Digitaalisten tuotteiden suunnittelumme perustuu käyttäjäymmärrykseen, joiden pohjalta pystymme rakennamme erottuvia käyttökokemuksia.

Ota yhteyttä

Tomi Ruotimo

Chairman of the Board+358 40 544 3972tomi.ruotimo@houston-inc.com