Houstonin henkilökuntaa, kaksi naista ja yksi mies läppärin äärellä.

Headless CMS on markkinoijan paras kaveri

Headless CMS on tulevaisuudenkestävä sisällönhallintajärjestelmä, joka takaa tehokkaan ja personoidun monikanavaisen sisältöstrategian.

Nykyisin yrityksillä on rutkasti eri kanavia, joihin tuottaa sisältöä: verkkosivut, sovelluksia (iOS, Android), portaaleja, infonäyttöjä, yms. Siinä missä perinteinen CMS julkaisee sisällön yhteen kiinteään kanavaan (kuten verkkosivut), headless CMS on aidosti monikanavainen sisällönhallintajärjestelmä, josta julkaisu onnistuu tarvittaessa jokaiseen kanavaan kerralla.

Headless CMS:n avulla pystyt julkaisemaan uusia lanseerauksia ja kampanjoita nopeammin, hallitset brändiä paremmin ja systemaattisemmin, ja säästät aikaa sekä hermoja, kun et joudu julkaisemaan sisältöjä erikseen joka paikkaan.

Tässä muutamia syitä, miksi mm. edustamamme Contentful headless CMS on niin hyödyllinen markkinoijille:

1. Skaalautuvuus ja monikanavaisuus

Yksi Headless CMS:n suurimpia hyötyjä on sen joustavuus. Koska taustajärjestelmä ja käyttöliittymäkerros ovat erillään toisistaan, markkinoijat voivat tehdä samoja sekä räätälöityjä sisältöjä eri kanaviin yhdestä paikasta, jossa ne saavuttavat ja puhuttelevat parhaiten eri kohderyhmiä. Tämä johtaa relevantimpiin sisältöihin ja parempiin konversioihin.

Monikanavaisissa yrityksissä headless CMS on usein paras ratkaisu. Sisällöntuottajana en tiedä mitään ärsyttävämpää kuin saman sisällön kopioiminen erikseen eri kanaviin, kun sen voi tehdä kerralla kaikkiin. Virheriskit jäävät pienemmäksi ja asioiden päivittämisestä tulee helppoa, kun ne pitää päivittää vain yhteen paikkaan sisällön päivittyessä kaikkiin kanaviin.

2. Kampanjoiden ja sisältöjen ajastus

Contentfulissa jokaisen sisällön voi ajastaa erikseen. Jos jonkun yhteyshenkilön puhelinnumero muuttuu, se päivittyy kaikkialle vain yhtä moduulia päivittämällä. Jos esimerkiksi yritykseesi on tulossa uusi yhteyshenkilö, hänen yhteystiedot voi ajastaa sivuille jo etukäteen.

Contentfulin Launch-ominaisuudella voi luoda kampanjoita, eli ajastaa kerralla ison määrän sisältöjä julkaistavaksi yhdestä paikasta.

3. Modulaarisuus & Joustavuus

Headless CMS:ssä sivut koostuvat moduuleista, joista voi koota mielin määrin erilaisia sivuja drag-and-drop -periaatteella, kuin palapeliä konsanaan. Moduuleja voi helposti myös ajastaa ja uudelleen käyttää eri sivuilla. Sivumalleja voi luoda joustavasti moduuleista eri sisältötyyppejä käyttäen. Lisäksi jo tehtyjä sisältömoduuleja voi helposti uusiokäyttää missä tahansa sivulla.

4. Sisällön helppo uudelleenkäyttö

Perinteisessä CMS-järjestelmässä sisältö on yleensä sidottu tiettyyn sivuun tai malliin, mikä voi vaikeuttaa sen uudelleenkäyttöä eri kanavissa ja laitteissa. Headless CMS:n avulla sisältöä voidaan sitä vastoin helposti käyttää uudelleen eri yhteyksissä ilman, että sitä tarvitsee luoda alusta alkaen. Tämä säästää markkinoijien aikaa ja vaivaa ja varmistaa samalla johdonmukaisuuden eri kanavissa ja kosketuspisteissä.

5. Helppo kieliversioiden hallinta

Yksi Headless CMS:n parhaista puolista on eri kieliversioiden helppo hallinta. Kaikki kieliversiot ovat samassa näkymässä, joten kaikki kielet voi päivittää kerralla joka paikkaan. Perinteisessä CMS:ssä eri kieliversioilla on omat sivut, joten eri kieliversioiden päivitys vie aikaa, vaivaa ja unohtuu helposti.

6. Helppo integrointi muihin järjestelmiin

Headless CMS:n suuri etu on sen helppo integrointi muihin järjestelmiin ja teknologioihin. Markkinoijat voivat yhdistää sisältönsä muihin markkinoinnissa käyttämiinsä työkaluihin, kuten analytiikka-alustoihin, sähköpostimarkkinointiohjelmistoihin ja sosiaalisen median hallintatyökaluihin. Integroimalla nämä järjestelmät markkinoijat voivat saada syvällisempää tietoa siitä, miten heidän sisältönsä toimii, ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä, miten sitä voidaan optimoida entistä parempien tulosten saavuttamiseksi. Lisäksi Contentful tarjoaa ison liudan valmiita integraatioita.

7. Tulevaisuudenkestävä sisältöstrategia

Markkinoinnin työkalut ja trendit kehittyvät jatkuvasti ja markkinoijien tulee pysyä teknologioiden ja trendien aallonharjalla. Headless CMS adaptoituu helposti ja ketterästi uusiin teknologioihin, joten markkinoijat voivat luottaa siihen, että sisältöstrategia pysyy relevanttina ja vaikuttavana jatkuvasta digitaalisesta kehityksestä huolimatta.

Summa summarum: Headless CMS on markkinoijan paras ystävä sen monien synergiaetujen vuoksi. Se on joustava, skaalautuva, mahdollistaa sisällön helpon uusiokäytön, integroituu helposti muihin järjestelmiin ja on tulevaisuudenkestävä digitaalisen kehityksen kiihtyessä. Jos haluat markkinoijana tarjota parhaan mahdollisen sisältökokemuksen, headless CMS kannattaa ottaa harkintaan.

Oona Andriasjan, Marketing Manager

Oona Andriasjan

Marketing Manager
Tutustu Contenfulin Headless CMS-ratkaisuun